(CASES OF COVID-19 IN THE WORLD AND NEPAL) नेपाल तथा विश्वभर कोरोनाभाइरस

Powered by covid19.jamin.com.np  

नेपाल

जम्मा परीक्षण

संक्रमित

मृत्यु

आइसोलेसन

निको

विश्व

जम्मा संक्रमित

कूल मृत्यु

निको भएको

थप विवरण